ارزش سهام عدالت به ۲۱ میلیون و ۲۲۸ هزار تومان رسید

به نقل از سایت اقتصاد ایران  :

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، ارزش سبد ۵۳۲ هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۱ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان و ۲۱ میلیون و ۲۲۸ هزار تومان رسیده است.

ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت نیز به ۶ میلیون و ۷۶۲ هزار تومان رسید.

برچسب ها:

اقتصاد ایران

210
0 0