تقویت روابط اقتصادی با کشورهای عضو اکو برای پاکستان بسیار مهم است

به نقل از سایت اقتصاد ایران  :

به گزارش خبرنگار مهر، خانم رفعت مسعود سفیر جمهوری اسلامی پاکستان در ایران در حاشیه نشست شورای هماهنگی کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی (اکو) در جمع خبرنگاران درباره آینده همکاری ها اظهار داشت: اکو برای پاکستان از اهمیت زیادی برخوردار است. به خصوص که ایران، پاکستان و ترکیه سه کشور بنیانگذار سازمان اکو هستند.

وی افزود: از همین رو در نظر داریم با سایر کشورهای عضو اکو روابط گسترده تری داشته باشیم. از جمله مواردی که پاکستان با دیگر اعضای این سازمان همکاری های اقتصادی منطقه ای همکاری خواهد داشت، حضور در پروژه های حمل و نقل، تجارت، گردشگری و انرژی است.

سفری پاکستان در تهران ادامه داد: امروز اولین بار بود که در اجلاس اکو حاضر شد چرا که تنها یک ماه از حضور من در ایران به عنوان سفیر پاکستان می گذرد امیدوارم این سازمان برای همه منطقه و کشورهای عضو که مشکلاتی در زمینه اقتصاد، انرژی، برق و ... دارند، کارهای خوبی انجام دهد.

وی در پایان به خبرنگار مهر گفت: ما در نظر داریم بسیاری از پروژه های همکاری منطقه ای را در قالب اکو تعریف و عملیاتی کنیم این اقدام به سود همه کشورهای عضو خواهد بود. هر چه قدر طرح های عمرانی و اقتصادی این کشورها افزایش یابد، مردم منطقه از منافع آن بهره مند می شوند.

برچسب ها:

اقتصاد ایران

177
0 0