کشفیات قاچاق انسان از مرز ۱۵۰ تن فراتر رفت

به نقل از سایت اقتصاد ایران  :

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، با رصد و هوشیاری ماموران گمرک بازرگان طی ۴ عملیات جداگانه، ۷ مورد قاچاق انسان  در محموله های ورودی و خروجی کشف شد و آمار کشفیات قاچاق انسان از ابتدای سال جاری تا کنون به ۱۵۲ مورد رسید.

ماموران گمرک با رصد یک تریلی خروجی به مقصد آلمان و پس از تطبیق اطلاعات  محموله ، با استفاده از دستگاه ایکس ری محموله را اسکن کرده و به بازرسی آن اقدام کردند.

ماموران گمرک بازرگان موفق شدند در این عملیات ۳ نفر تبعه یکی از کشورهای همسایه را که در میان بار الیاف مصنوعی مخفی شده بودند، شناسایی و دستگیر کنند. 

همچنین ماموران گمرک بازرگان در اقدام دیگری  با هوشیاری کامل ورصد محموله های خروجی و کنترل دقیق محل خروج کامیون ها موفق به کشف یک مورد قاچاق انسان شدند، در این عملیات دو نفر تبعه یکی از کشورهای  همسایه با پنهان شدن در میان تریلی های خروجی قصد خروج ازکشور را داشت که هر دو از سوی گمرک شناسایی و دستگیر شدند.

ماموران گمرک بازرگان طی یک عملیات دیگر موفق شدند، یک تبعه ایرانی را که با پنهان شدن در محموله یک تریلی ورودی از ترکیه قصد ورود غیرمجاز به کشور را داشت شناسایی کنند.

ماموران گمرک بازرگان هم چنین درعملیات دیگری با رصد یک دستگاه تریلی خروجی و پس از مشکوک شدن به آن، با استفاده از دستگاه ایکس ری و بازرسی آن موفق به کشف دو مورد قاچاق انسان شدند، این دو نفر تبعه ایرانی بوده و قصد داشتند با پنهان شدن در این محموله از کشور خارج شوند. این افراد پس از کشف از سوی گمرک  به دستگاه قضایی تحویل شدند.

برچسب ها:

اقتصاد ایران

190
0 0